Πτυχιο αναγνωρισμενο απο το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επανάσταση που φέρνει η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω του διαδικτύου, είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου κόσμου. Μετά από την γραφή και την τυπογραφία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει πλέον εδραιωθεί ως το ‘τρίτο κύμα’ εξέλιξης στην εκπαίδευση. Όπως πολλοί μελετητές υποστηρίζουν, η μέθοδος αυτή αναμένεται να γίνει η επικρατέστερη μέθοδος εκπαίδευσης στα προσεχή χρόνια.

Τα ΜBA On Line, έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε πτυχιούχους όλως των ειδικοτήτων, να τους διευρύνει τη δυνατότητα των εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσεων, να τους δίνει εξειδικευμένη γνώση σε ειδικότητες αιχμής και να τους βοηθά στην αξιολόγησή και στην παραπέρα εξέλιξή τους στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη, σε οποιαδήποτε θέση, στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με αποφασιστικότητα που έχουν στόχο να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να προσφέρουν στρατηγική κατεύθυνση και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους στους σύγχρονους οργανισμούς.

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα με την ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία στην παρακολούθηση των σπουδών, τη δυνατότητα διαμόρφωσης «προσωπικού» προγράμματος σπουδών μέσα από το μεγάλο πλήθος επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται. αλλά και την ευελεξία πληρωμής ( αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται και με μηνιαίες δόσεις ).

Να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ( ΔΟΑΤΑΠ ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο που έχει λάβει πρόσφατα την ιδρυματική αναγνώριση - πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL ( Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ).ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι αποφοιτοι του προγραμματος αναμενεται να:

 • Εκτελούν σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα.
 • Εφαρμόζουν την αποκτηθέντα γνώση τους με πρακτικό τρόπο, μέσα από την εκπόνηση της διατριβής τους και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.
 • Επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέτουν το επιμέρους επαγγελματικό προφίλ τους, όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καριέρα τους.
 • Επιδεικνύουν αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης με αυξημένη πολιτισμική συνείδηση και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική.
 • Εφαρμόζουν τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει, λαμβάνοντας μια ενοποιητική άποψη για όλα τα αναλυτικά εργαλεία που βοηθούν στην εκπλήρωση των ανταγωνιστών, την πρόβλεψη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και ανάλυση του πώς οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πάροδο του χρόνου.
 • Σχεδιάζουν και να διοικούν αποτελεσματικούς οργανισμούς και να τους βοηθούν να επιτυγχάνουν ανώτερη απόδοση.
 • Διαχειρίζονται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους, παρακινώντας τους να εργάζονται προς την επίτευξη του οράματος του οργανισμού τους.
 • Αξιολογούν την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές και μάρκετινγκ αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής τους θέσης.
 • Χρησιμοποιούν τις πολύπλοκες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και παροχή υπηρεσιών.
 • Εφαρμόζουν μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρησιακής πραγματικότητας.
 • Αξιολογούν σύνθετες επενδύσεις, να θέτουν και να εκτελούν οικονομικές πολιτικές μέσα στον οργανισμό και να ενισχύουν τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης τους.


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΒΑ πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή βάση της επιχειρηματικής παιδείας, προτρέποντας τους να εξελιχτούν σε αποτελεσματικούς διαχειριστές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτό, γενικό και πρακτικό, παραμένοντας κοντά στις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν την ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.
 • Τον εφοδιασμό των νέων σπουδαστών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, τις στάσεις και προσεγγίσεις που οδηγούν στις μελλοντικές τους αποφάσεις ως στελέχη επιχειρήσεων.
 • Την προώθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα καθώς και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 • Την δυνατότητα από τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους δεξιότητες και γνώσεις σε μια από τις επιλεγόμενες εξειδικεύσεις.
 • Την ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και ωριμότητας των σπουδαστών.
 • Την παροχή βοήθειας στους σπουδαστές να αναλύουν, να εξετάζουν, να διερευνούν και να συνθέτουν την νεοαποκτημένη γνώση και ικανότητες τους.
 • Τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης κάθε ερευνητικού θέματος και την εξάντληση των εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών συνεπειών.
 • Τη διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και την επίδειξη πνευματικής ανεξαρτησίας.
 • Την προσφορά διορατικότητας για τις επαγγελματικές δυνατότητες και για τις σύγχρονες εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • Την παροχή στους συμμετέχοντες σπουδαστές τις αναγκαίες δεξιότητες για να καθοδηγούν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσον και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
 • Την παροχή διεθνής διοικητικής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν σε αποτελεσματικούς γενικούς διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Την παροχή στους σπουδαστές μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής παιδείας, εστιάζοντας τόσο στις θεωρίες όσον και στις έρευνες, από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη.
 • Την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, τάσεων και προσέγγισεων σαν οδηγό για τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις.
 • Την παροχή στους φοιτητές τη δυνατότητα να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα που αντιμετωπίζουν οι λειτουργικές επιχειρήσεις του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • Την έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές.


ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Συμπληρωμένη Αίτηση ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA).
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Δυο συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο (υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση).


ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος ΜΒΑ, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 36 πιστωτικές μονάδες/credits ή 90 ECTS. Αυτές αντιστοιχούν σε 7 κύρια μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής και 2 μαθήματα διείσδυσης.

Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μέχρι και τέσσερα μαθήματα (30 ECTS) το τετράμηνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φόρτος εργασίας των μαθημάτων ανά τετράμηνο αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση, ενώ λιγότερα αντιστοιχούν σε μερική φοίτηση.ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Section: A – Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
(μόνο για τους φοιτητές χωρίς καμία επιχειρηματική εκπαίδευση)
MBAN-510DG Οικονομικά 0
MBAN-520DG Λογιστική 0
MBAN-530DG Στατιστική και Έρευνα 0
Section: B – Κύρια Μαθήματα
MBAN-603DG Μέθοδοι και εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 7.5
MBAN-609DG Οργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 7.5
MBAN-611DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 7.5
MBAN-612DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 7.5
MBAN-622DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7.5
MBAN-667DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 7.5
MBAN-685DG Εταιρική Στρατηγική 7.5
Section: C – Μαθήματα Επιλογής (Ο φοιτητής επιλέγει 3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής)
MBAN-701DG Οργανωσιακή Συμπεριφορά 7.5
MBAN-703DG Επιχειρηματική Ηθική 7.5
MBAN-705DG Διαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 7.5
MBAN-706DG Διαχείρηση της Εταιρικής Αλλαγής 7.5
MBAN-707DG Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 7.5
MBAN-708DG Διαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7.5
MBAN-711DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων 7.5
MBAN-713DG Συμπεριφορά Καταναλωτών 7.5
MBAN-716DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών 7.5
MBAN-717DG Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 7.5
MBAN-718DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών 7.5
MBAN-719DG Διεθνές Μάρκετινγκ 7.5
MBAN-721DG Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 7.5
MBAN-722DG Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα 7.5
MBAN-723DG Διαχείρηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 7.5
MBAN-724DG Παγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές 7.5
MBAN-726DG Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 7.5
MBAN-728DG Ανώτερη Εταιρική Χρηματοδότηση 7.5
MBAN-730DG Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις 7.5
MBAN-733DG Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 7.5
MBAN-735DG Επικοινωνίες Επιχειρηματικών Δεδομένων και Ασφάλεια 7.5
MBAN-737DG Διαχείρηση Γνώσης 7.5
MBAN-738DG Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 7.5
MBAN-739DG Επιχειρηματική Ευφυία 7.5
MBAN-741DG Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη 7.5
MBAN-742DG Διαχείρηση Αποδοτικότητας 7.5
MBAN-743DG Στελέχωση Εργαζομένων 7.5
MBAN-744DG Ηγεσία και Καινοτομία 7.5
MBAN-746DG Διαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς 7.5
MBAN-747DG Εργασιακές Σχέσεις 7.5
MBAN-771DG Διαχείρηση Επιχειρησιακών Έργων 7.5
MBAN-772DG Οικονομική και Λογιστική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 7.5
MBAN-773DG Ασφάλεια, Υγεία και Διαχείρηση Κινδύνου 7.5
MBAN-775DG Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 7.5
MBAN-776DG Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση 7.5
MBAN-777DG Ενέργεια και Γεωπολιτική 7.5
MBAN-781DG Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Επιχειρησιακού Ξεκινήματος 7.5
MBAN-782DG Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας 7.5
MBAN-783DG Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 7.5
MBAN-784DG Δημιουργικότητα και Καινοτομία 7.5
MBAN-785DG Διαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής 7.5
MBAN-787DG Διαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 7.5
MBAN-791DG Νομικές και Τεχνικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-792DG Σχεδιασμός και Ρυθμιστικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-793DG Αξιολόγηση του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-794DG Ανάπτυξη και Διαχείριση του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-795DG Χρηματοδότηση και Επένδυση στο Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-796DG Διαχείριση Διεθνούς Τομέα Ακινήτων 7.5
Επιπρόσθετα μαθήματα ειδίκευσης
MBAN-801DG Γεωργική Πολιτική 7.5
MBAN-802DG Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση 7.5
MBAN-803DG Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 7.5
MBAN-804DG Περιβαλλοντική Ασφάλεια και Φυσικοί Πόροι 7.5
MBAN-805DG Οικονομική της Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προιόντων 7.5
MBAN-806DG Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία 7.5
Μαθήματα Εμβάθυνσης
MBAN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας 7.5
MBAN-736DG Πληροφοριακά Συστήματα για την Υποστήριξη Διαδιακασιών στις Επιχειρήσεις 7.5
'H
MBAN-895AG Πτυχιακή Ι 7.5
MBAN-895BG Πτυχιακή ΙI 7.5
Σύνολο ECTS και πιστωτικών μονάδων 90


ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται στο πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή σε αναγνωρισμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Στην γενική αξιολόγηση του κάθε μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργασίες ( assignments ).


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ.Έναρξης Ακαδημαϊκών Τετραμήνων

 1. Φθινοπωρινό Τετράμηνο Οκτώβριος – Ιανουάριος
 2. Εαρινό Τετράμηνο Φεβρουάριος – Μάιος

Διάρκεια Προγράμματος:

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 16 μήνες και η μέγιστη 4 έτη.

Κόστος Σπουδών:

Το κόστος του εξ αποστάσεως ΜΒΑ προγράμματος είναι €14,448. Για τους Έλληνες φοιτητές, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ειδική έκπτωση διδάκτρων με τελικό κόστος €6,480 + €55 τέλος αίτησης.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο (κλικ εδώ). Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατά τη διάρκεια όλου του έτους και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε οποιοδήποτε από τα 2 τετράμηνα (Χειμερινό, Εαρινό).


MBA Online Programme Path

Πλεονεκτήματα E-Learning
MBA Εξ Αποστάσεως

Η σελίδα φορτώνει. Παρακαλώ περιμένετε.