Πτυχιο αναγνωρισμενο απο το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επανάσταση που φέρνει η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω του διαδικτύου, είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου κόσμου. Μετά από την γραφή και την τυπογραφία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει πλέον εδραιωθεί ως το ‘τρίτο κύμα’ εξέλιξης στην εκπαίδευση. Όπως πολλοί μελετητές υποστηρίζουν, η μέθοδος αυτή αναμένεται να γίνει η επικρατέστερη μέθοδος εκπαίδευσης στα προσεχή χρόνια.

Τα ΜBA On Line, έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε πτυχιούχους όλως των ειδικοτήτων, να τους διευρύνει τη δυνατότητα των εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσεων, να τους δίνει εξειδικευμένη γνώση σε ειδικότητες αιχμής και να τους βοηθά στην αξιολόγησή και στην παραπέρα εξέλιξή τους στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη, σε οποιαδήποτε θέση, στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με αποφασιστικότητα που έχουν στόχο να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, να προσφέρουν στρατηγική κατεύθυνση και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους στους σύγχρονους οργανισμούς.

Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα με την ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία στην παρακολούθηση των σπουδών, τη δυνατότητα διαμόρφωσης «προσωπικού» προγράμματος σπουδών μέσα από το μεγάλο πλήθος επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται. αλλά και την ευελεξία πληρωμής ( αποπληρωμή των διδάκτρων γίνεται και με μηνιαίες δόσεις ).

Να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ( ΔΟΑΤΑΠ ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο που έχει λάβει πρόσφατα την ιδρυματική αναγνώριση - πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL ( Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ).ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι αποφοιτοι του προγραμματος αναμενεται να:

 • Εκτελούν σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα.
 • Εφαρμόζουν την αποκτηθέντα γνώση τους με πρακτικό τρόπο, μέσα από την εκπόνηση της διατριβής τους και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.
 • Επιδεικνύουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέτουν το επιμέρους επαγγελματικό προφίλ τους, όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καριέρα τους.
 • Επιδεικνύουν αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης με αυξημένη πολιτισμική συνείδηση και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική.
 • Εφαρμόζουν τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει, λαμβάνοντας μια ενοποιητική άποψη για όλα τα αναλυτικά εργαλεία που βοηθούν στην εκπλήρωση των ανταγωνιστών, την πρόβλεψη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς και ανάλυση του πώς οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πάροδο του χρόνου.
 • Σχεδιάζουν και να διοικούν αποτελεσματικούς οργανισμούς και να τους βοηθούν να επιτυγχάνουν ανώτερη απόδοση.
 • Διαχειρίζονται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους, παρακινώντας τους να εργάζονται προς την επίτευξη του οράματος του οργανισμού τους.
 • Αξιολογούν την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού τους και να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές και μάρκετινγκ αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής τους θέσης.
 • Χρησιμοποιούν τις πολύπλοκες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και παροχή υπηρεσιών.
 • Εφαρμόζουν μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρησιακής πραγματικότητας.
 • Αξιολογούν σύνθετες επενδύσεις, να θέτουν και να εκτελούν οικονομικές πολιτικές μέσα στον οργανισμό και να ενισχύουν τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης τους.


ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

stoxoi
Το ΜΒΑ πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή βάση της επιχειρηματικής παιδείας, προτρέποντας τους να εξελιχτούν σε αποτελεσματικούς διαχειριστές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο αυτό, γενικό και πρακτικό, παραμένοντας κοντά στις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν την ικανότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.
 • Τον εφοδιασμό των νέων σπουδαστών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, τις στάσεις και προσεγγίσεις που οδηγούν στις μελλοντικές τους αποφάσεις ως στελέχη επιχειρήσεων.
 • Την προώθηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα καθώς και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
 • Την δυνατότητα από τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους δεξιότητες και γνώσεις σε μια από τις επιλεγόμενες εξειδικεύσεις.
 • Την ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και ωριμότητας των σπουδαστών.
 • Την παροχή βοήθειας στους σπουδαστές να αναλύουν, να εξετάζουν, να διερευνούν και να συνθέτουν την νεοαποκτημένη γνώση και ικανότητες τους.
 • Τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης κάθε ερευνητικού θέματος και την εξάντληση των εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών συνεπειών.
 • Τη διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και την επίδειξη πνευματικής ανεξαρτησίας.
 • Την προσφορά διορατικότητας για τις επαγγελματικές δυνατότητες και για τις σύγχρονες εταιρείες που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • Την παροχή στους συμμετέχοντες σπουδαστές τις αναγκαίες δεξιότητες για να καθοδηγούν τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσον και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
 • Την παροχή διεθνής διοικητικής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν σε αποτελεσματικούς γενικούς διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Την παροχή στους σπουδαστές μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής παιδείας, εστιάζοντας τόσο στις θεωρίες όσον και στις έρευνες, από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη.
 • Την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, τάσεων και προσέγγισεων σαν οδηγό για τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις.
 • Την παροχή στους φοιτητές τη δυνατότητα να χειρίζονται τα προβλήματα του σήμερα που αντιμετωπίζουν οι λειτουργικές επιχειρήσεις του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
 • Την έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Συμπληρωμένη Αίτηση ή ισοδύναμο προσόν (π.χ. ACCA).
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση για τους προσωπικούς στόχους και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Δυο συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό χώρο (υπάρχει αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση).


ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος ΜΒΑ, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 90 ECTS. Αυτές αντιστοιχούν σε 36 μονάδες μαθήματα υποχρεωτικά και 54 μονάδες μαθήματα Κατεύθυνσης. Υπάρχει η επιλογή Κατεύθυνσης με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιλογή χωρίς διπλωματική εργασία. Επιπρόσθετα υπάρχει η επιλογή/δυνατότητα ενός Γενικού Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων χωρίς μια συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Όλες οι επιλογές βρίσκονται πιο κάτω.

Ο τίτλος σπουδών θα αναγράφει τη κατεύθυνση στο πιστοποιητικό/τίτλο σπουδών για τους φοιτητέςπου θα επιλέξουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Οι φοιτητές έχον την επιλογή της πλήρης φοίτησης (5 μαθήματα ανά εξάμηνο) και της μερικής φοίτησης (από 1-4 μαθήματα ανά εξάμηνο).ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επιλογή 2 – Χωρίς Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους φοιτητές στους τομείς των οικονομικών, λογιστικής και στατιστικής και έρευνας, για την παρακολούθηση των ανάλογων υποχρεωτικών μαθημάτων. Όσοι φοιτητές έχουν επαρκώς καλύψει τους τομείς αυτούς σε προηγούμενες σπουδές, μπορούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθηση τους.
MBAN-540DG Οικονομικά 0
MBAN-550DG Λογιστική 0
MBAN-560DG Στατιστική και Έρευνα 0
Υποχρεωτικά Μαθήματα
MBAN-610DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MBAN-620DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 6
MBAN-630DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6
MBAN-640DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
MBAN-650DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
MBAN-660DG Εταιρική Στρατηγική 6
Κατευθύνσεις
Επιλογή 1 – Με Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 54
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
MBAN-710DG Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720DG Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
MBAN-740DG Πτυχιακή 30
Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης
Ο φοιτητής/τρια επιλέγει δύο (2) μαθήματα κατεύθυνσης από την κατεύθυνση που επιθυμεί. (Τα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης αναφέρονται πιο κάτω).
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
MBAN-710DG Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720DG Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
Κατεύθυνσης Επιλεγόμενα
Ο φοιτητής/τρια επιλέγει πέντε (5) μαθήματα κατεύθυνσης από την κατεύθυνση που επιθυμεί. (Τα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης αναφέρονται πιο κάτω). Σε αυτή την επιλογή που είναι χωρίς την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το «Γενικό» τίτλο σπουδών, όπου αντί να επιλέξουν μαθήματα μόνο από μία κατεύθυνση, μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από όλες τις κατευθύνσεις.
Κατευθύνσεις
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
MBAN-734DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων 6
MBAN-748DG Συμπεριφορά Καταναλωτών 6
MBAN-749DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών 6
MBAN-751DG Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6
MBAN-752DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών 6
MBAN-753DG Διεθνές Μάρκετινγκ 6
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικά
MBAN-754DG Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 6
MBAN-755DG Χρηματοπιστωτικές Αγορές & Ιδρύματα 6
MBAN-756DG Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων 6
MBAN-757DG Παγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές 6
MBAN-758DG Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 6
MBAN-759DG Εταιρική Χρηματοδότηση 6
Κατεύθυνση Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας
MBAN-761DG Οι Αγορές και τα Οικονομικά των Υδρογονανθράκων 6
MBAN-762DG Ενεργειακή Στρατηγική της ΕΕ 6
MBAN-763DG Ασφάλεια & Διαχείριση Ρίσκου στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων 6
MBAN-764DG Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Βιομηχανία 6
MBAN-765DG Συστήματα και Αγορές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 6
MBAN-766DG Ενέργεια και Γεωπολιτική 6
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
MBAN-702DG Επιχειρηματική Δεοντολογία 6
MBAN-767DG Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη 6
MBAN-768DG Διαχείριση Αποδοτικότητας 6
MBAN-769DG Στελέχωση Εργαζομένων 6
MBAN-778DG Ηγεσία και Καινοτομία 6
MBAN-779DG Διαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς 6
Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα & Ψηφιακός Μετασχηματισμός
MBAN-788DG Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις 6
MBAN-789DG Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας 6
MBAN-790DG Διαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 6
MBAN-797DG Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις 6
MBAN-798DG Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 6
MBAN-799DG Διαχείριση Έργων 6
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
MBAN-681DG Διαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 6
MBAN-682DG Εφοδιαστική Αλυσίδα 6
MBAN-683DG Διαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής 6
MBAN-684DG Διαχείριση Γνώσης 6
MBAN-686DG Γεωργική Πολιτική 6
MBAN-687DG Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση 6
MBAN-688DG Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 6

*Τα μαθήματα κατεύθυνσης θα προσφέρονται εκ περιτροπής στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους με τη προϋπόθεση ότι υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός ενδιαφερομένων φοιτητών ανά μάθημα (6 άτομα).ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οικονομικά

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους φοιτητές για μεταπτυχιακά μαθήματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων και επίσης να εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής επιστήμης.

Λογιστική

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές στην γενική κατανόηση της λογιστικής διαδικασίας και του λογιστικού συστήματος. Την κατανόηση του λογιστικού συστήματος διπλογραφίας, του διαχωρισμού των λογαριασμών σε κατηγορίες και την κατανόηση και εμβάθυνση του τρόπου εγγραφής λογιστικών συναλλαγών στα λογιστικά αρχεία (Ημερολόγιο καιΛογαριασμοί). Την κατανόηση του λογιστικού συστήματος Μετρητών και Δεδουλευμένων και του τρόπου ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, ακολουθώντας τη λογιστική διαδικασία (ισοσκέλισες λογαριασμών, Δοκιμαστικό Ισοζύγιο, Τελικοί Λογαριασμοί). Την εμβάθυνση της Λογιστικής για επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών και Εμπορικών Επιχειρήσεων. Εκτίμηση της αξίας των εμπορευμάτων.

Στατιστική και Έρευνα

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Στατιστικής, να δώσει τις βάσεις για τη χρήση ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση επιχειρήσεων, να τους προετοιμάσει δίνοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία που θα χρειαστούν στο υποχρεωτικό μάθημα στις ποσοτικές μεθόδους, δηλαδή το ΜΒΑΝ-710G, Μέθοδοι & Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων, να κάνει τους φοιτητές να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα και σημασία των στατιστικών μεθόδων στη διοίκηση επιχειρήσεων και να τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ερμηνεύουν στατιστικά αποτελέσματα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οργανισμοί & Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αυτό το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και ανάλυση των τρόπων βελτίωσης της θέση του οργανισμού στην αγορά στο θέμα των Ανθρώπινων Πόρων. Στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την υποβολή εκθέσεων και την επίλυση ζητημάτων σχετικά με τους Ανθρώπινους Πόρους. Στην επιμέτρηση της αποτελεσματικότητας των Ανθρώπινων Πόρων. Στην κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων σε ζητήματα που αφορούν στους Ανθρώπινους Πόρους. Στη δημιουργικότητα και καινοτομία που αφορούν στους Ανθρώπινους Πόρους και στις απαραίτητες αλλαγές στους Ανθρώπινους Πόρους ούτως ώστε να γίνει προετοιμασία του οργανισμού για το μέλλον.

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίσει το ρόλο της επιχείρησης μέσα στην οικονομία και τη σχετικότητα των οικονομικών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, να εικονογραφήσει και επεξηγήσει τη λειτουργία των αγορών και του μηχανισμού τιμών, να διακρίνει τους διαφορετικούς στόχους των οργανισμών και να προσδιορίσει πώς αυτοί οι στόχοι έχουν επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων από τους διευθυντές, να αναλύσει τις δομές της αγοράς και τις επιπτώσεις που έχουν τέτοιες δομές στη συμπεριφορά και την απόδοση μίας επιχείρησης και να προσδιορίσει πώς οι μακροοικονομικές μεταβλητές και οι κυβερνητικές οικονομικές πολιτικές έχουν επιπτώσεις σε ένα επιχειρηματικό οργανισμό.

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές στην επισκόπηση των βασικών Λογιστικών Αρχών και στην εφαρμογή τους, στην ετοιμασία και Ανάλυση των Οικονομικών Εκθέσεων καθώς και η αξιολόγηση τους για σκοπούς λήψης αποφάσεων, στην εφαρμογή των βασικών τεχνικών της Διοικητικής Λογιστικής, στην ανάλυση των διαφόρων λογιστικών εργαλείων και η εφαρμογή τους για την ορθολογική διοίκηση της επιχείρησης και στην χρησιμοποίηση της λογιστικής θεωρίας και πρακτικής για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να εμβαθύνει στη γνώση και κατανόηση των τεχνικών χρηματοοικονομικής διοίκησης που είναι κατάλληλες για όλους τους εμπορικούς οργανισμούς, να καταγράφει και κωδικοποιεί τους χρηματοοικονομικούς πόρους και πως παράγονται από τις εσωτερικές λειτουργίες και να εξετάζει και αναλύει την αποτελεσματική χρήση και τον έλεγχο των κεφαλαίων μέσα στον οργανισμό.

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές στην επισκόπηση των βασικών αρχών του μάρκετινγκ, στην αναθεώρηση της θεωρητική γνώσης της πρακτικής μάρκετινγκ, στην επίδειξη σκέψης μάρκετινγκ μέσα από τη μελέτη της στρατηγικής φιλοσοφίας μάρκετινγκ και τις αρχές του, στην παρουσίαση της έρευνας μάρκετινγκ και τις τεχνικές αξιολόγησης ευκαιριών της αγοράς και του ρόλο και τη σημασία τους στη στρατηγική διαδικασία μάρκετινγκ, στην ανάλυση θεμάτων μάρκετινγκ που επηρεάζουν διάφορες βιομηχανίες, από μια ποικιλία εταιρειών και τους ανταγωνιστών τους και στην εξήγηση των διαφορών των καταναλωτών και η επίδρασή τους στις στρατηγικές σχεδιασμού μάρκετινγκ και την πηγή τους, δεδομένου ότι μπορεί να αποδοθεί στην τοπική κουλτούρα, οικονομία, ανταγωνιστικές δυνάμεις, το προφίλ της αγοράς και άλλων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, που απορρέουν από το μάκρο-και μίκρο-περιβάλλον.

Εταιρική Στρατηγική

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει την κατανόηση των πολλών, συχνά συγκρουόμενων, σχολών σκέψης και να διευκολύνει την επίγνωση των υποθέσεων, των δυνατοτήτων και των περιορισμών των θεωριών, να αναπτύξει την ικανότητα του σπουδαστή να καθορίζει στρατηγικά ζητήματα, να επικεντρώνεται κριτικά στις υπάρχουσες θεωρίες, να συνδυάζει δημιουργικά ή να αναπτύσσει θεωρίες όπου είναι απαραίτητο και να χρησιμοποιεί ευέλικτα θεωρίες όπου είναι χρήσιμες και να ενσταλάξει μια κριτική, αναλυτική, ευέλικτη και δημιουργική νοοτροπία, η οποία προκαλεί οργανωτικά, βιομηχανικά και εθνικά παραδείγματα των παραδοσιακών συνταγών επίλυσης προβλημάτων.


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να αναλύει τον στρατηγικό ρόλο της διοίκησης παραγωγής σε ένα οργανισμό, την σημασία του κατάλληλου σχεδιασμού και της αποτελεσματικής διοίκησης του δικτύου εφοδιασμού του οργανισμού και αξιολογεί τις σχετικές επιλογές, τις αρχές μοντελοποίησης και να τις εφαρμόσει σε συγκεκριμένα προβλήματα και τη σημασία που έχει ο αποτελεσματικός προγραμματισμός και έλεγχος της παρεχόμενης ποιότητας καθώς επίσης και της μέτρησης της απόδοσης της λειτουργίας παραγωγής σε ένα οργανισμό. Επίσης να εμβαθύνει στα διάφορα στάδια σχεδιασμού της λειτουργίας παραγωγής ούτως ώστε ο σχεδιασμός αυτός να υποστηρίζει τη ακολουθούμενη στρατηγική του οργανισμού και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά, στον ρόλο και τις βασικές αποφάσεις του διευθυντή παραγωγής (π.χ. πρόβλεψη της ζήτησης, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας και αποθεμάτων, ανάθεσης προτεραιοτήτων σε εργασίες κ.λπ.) και αξιολογεί τις σχετικές επιλογές, να συγκρίνει προσεγγίσεις μοντελοποίησης κατά συστηματικό τρόπο και να αναδείξει διαδικασίες που εντοπίζουν σφάλματα, να εφαρμόσει και να επεξεργαστεί υλοποιήσεις προσομοιώσεων που έγιναν με το πακέτο Simul8 και να εμβαθύνει στη χρήση των προσομοιώσεων ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και να εξετάζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση σε ένα οργανισμό και να αξιολογεί τις διάφορες μεθοδολογίες υλοποίησης των απαραίτητων αλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού και ελέγχου έργων.

Παγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να αξιολογηθούν συγκριτικά οι θεωρίες που επιχειρούν να εξηγήσουν τη διάδράση μεταξύ της κρατικής εξουσίας και της οργάνωσης της αγοράς με τη δομή του διεθνούς εμπορίου, της ανάπτυξης και χρηματοοικονομικών παραμέτρων , να θεωρηθούν με κριτική προσέγγιση αφενός η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης, αφετέρου ο ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών ως παράγοντες αυτής της διαδικασίας, να εξετασθεί σε βάθος ο ρόλος και οι στρατηγικές του σύγχρονου κράτους ως επενδυτής, διοικητής και αποτελεσματικός ρυθμιστής με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων των ανταγωνιστικών μοντέλων οικονομικών οργανισμών, να θεωρηθούν με κριτική προσέγγιση η άνοδος και οι ρόλοι των κρατικών πολυεθνικών εταιρειών, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν διάφορες στρατηγικές σε πολυεθνικές εταιρείες και να γίνει αξιολόγηση και επαναδιαμόρφωση των στρατηγικών σε πολυεθνικές εταιρείες.

Μέθοδοι & Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να δώσει μία επιχειρηματική προοπτική και να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η Στατιστική και οι ποσοτικές μέθοδοι γενικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μία επιστημονική προσέγγιση για να λύσουν τα προβλήματα και να λάβουν τις αποφάσεις ως διοικητικά στελέχη. Να εισάγει τους φοιτητές σε διάφορα σημαντικά θέματα της στατιστικής και τη θεωρία της πιθανότητας και στις βασικές αρχές της πρόβλεψης και να τους εξοικειώσει με διάφορες μεθόδους στατιστικής πρόβλεψης.

Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας

Το μάθημα Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας, βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα παρέχει δεξιότητες θεμελιώδεις για την επίτευξη ικανοτήτων σε όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς και στη συγγραφή της διπλωματικής διατριβής. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις γνώσεις σας και την κατανόηση της ακαδημαϊκής πρακτικής και έρευνας. Χρησιμοποιεί τη μαθησιακή προσέγγιση που βασίζεται στη ερευνητική διαδικασία καθώς και στην επίλυση προβλημάτων, για να αναπτύξει τις πρακτικές σας ικανότητες σε τομείς και πτυχές της κατάλληλης ακαδημαϊκής πρακτικής και έρευνας στη διαχείριση επιχειρήσεων.ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


marketing

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων

Βασικός εκπαιδευτικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη φύση και τον σκοπό της αποτελεσματικής διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και αντιμετωπίζονται στα κεφάλαια των σχέσεων μάρκετινγκ και της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Επίσης, να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ισχυρό εννοιολογικό υπόβαθρο και με εργαλεία, ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, με ιδιαίτερη έμφαση: α) στην εμπειρία του πελάτη και στη διαχείριση του κύκλου ζωής του πελάτη, β) στους δείκτες διερεύνησης των δραστηριοτήτων του πελάτη και στην ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων για εντοπισμό κενών απόδοσης και γ) στον σχεδιασμό της στρατηγικής διαχείρισης πελατειακών σχέσεων καθώς στον ρόλο της τεχνολογίας.Συμπεριφορά Καταναλωτών

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρέχει στους φοιτητές μια λεπτομερή, εις βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να περιγράψει πως η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή βοηθά τις εταιρείες να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του πώς ο εαυτός, η αντίληψη, η μάθηση και το κίνητρο, όλα συμβάλλουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων των καταναλωτών και, τελικά, εκφράζεται ως συμπεριφορά. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τρόποι λήψεις αποφάσεων, τρόποι αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων και προϊόντων, και τρόποι αγοράς και χρησιμοποίησης προϊόντων. Στην ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει πώς μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν την έρευνα των καταναλωτών στις δικές τους στρατηγικές, και με τη σειρά τους θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις θεωρίες.Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να αναλύσει τον χώρο του μάρκετινγκ των υπηρεσιών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Να μελετήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και να εξετάσει πως αυτά επιρεάζουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που υιοθετούν οι οργανισμοί. Να εξετάσει τα εργαλεία του μείγματος μάρκετινγκ που πρέπει να υιοθετούν οι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των υπηρεσιών και να αναλύσει βασικές έννοιες οι οποίες έχουν τεράστια σημασία στο χώρο των υπηρεσιών όπως είναι η έννοια της εξυπηρέτησης πελατών, της ποιότητας, συμπεριφοράς καταναλωτών, «στιγμές αλήθειας» και άλλες.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το μάθημα δίνει έμφαση στην ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στρατηγικής λήψης αποφάσεων μέσα σε μια επιχείρηση που βασίζεται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την επιχειρηματική ηθική. Θεωρητικές πρόοδοι στη θεωρία των Ενδιαφερομένων Μερών, την Εταιρική Ιθαγένεια, τη διαχείριση των δημόσιων Υποθέσεων, την Εταιρική Διακυβέρνηση, τις Επιχειρηματικές Συνεργασίες και την Εταιρική Φιλανθρωπία καθώς και το Πράσινο Μάρκετινγκ αναλύονται εις βάθος.Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να εξηγήσει στους φοιτητές την σημασία της προβολής της ‘πρότασης αξίας’ μιας επιχείρησης προς τους πελάτες της και την σημασία της εναρμόνησης της επικοινωνίας με ένα προσεκτικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνιών μάρκετινγκ. Να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τη σημασία της σωστής επικοινωνίας στη δημιουργία κερδοφόρων σχέσεων με τους πελάτες. Να αναλύσει το μείγμα προβολής (μείγμα επικοινωνιών μάρκετινγκ) και να εκτιμήσει το νέο τοπίο επικοινωνιών μάρκετινγκ και την ανάγκη επικοινωνιών ολοκληρωμένου μάρκετινγκ.Διεθνές Μάρκετινγκ

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές μια βαθιά κατανόηση του μάρκετινγκ σε ένα διεθνές πλαίσιο και να δοθούν τα ανάλογα εφόδια για τη απόκτηση πρακτικών και ερευνητικών ικανοτήτων μάρκετινγκ. Αυτές οι ικανότητες θα βοηθήσουν τον μελλοντικό διευθυντή ή επιχειρηματία να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες και τις αντιξοότητες που είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει στην προσπάθειά να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησής του στις αγορές ξένων χωρών. Το μάθημα αυτό θα εξετάσει θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση και τη σύνταξη του διεθνούς σχεδίου μάρκετινγκ και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σύγχρονη προσέγγιση στο διεθνές μάρκετινγκ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

xrhmatooikonomika

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο αποτίμησης μετοχών και ομολόγων. Να αναλύσει τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου και της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου μετοχών. Να επεξηγήσει τη χρηματοοικονομική θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Να περιγράψει τους δείκτες υπολογισμού της αξιολόγησης της απόδοσης ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Να παρουσιάσει σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα και να παρέχει μια συνολική θεώρηση για τις χρηματοοικονομικές κρίσεις, τις κρίσεις κρατικού χρέους και την χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά.

Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και της χρηματαγοράς καθώς και της δημιουργίας χρήματος. Να περιγράψει με κατανοητό τρόπο τα βασικά είδη κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Να επεξηγήσει τη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και των αγορών ευρωνομισμάτων και συναλλάγματος και τον τρόπο λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών και άσκησης νομισματικής πολιτικής και να παρέχει μια συνολική θεώρηση για το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων

To μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και δημιουργίας χρήματος και να αναλύσει τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου και της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων. Να επεξηγήσει τις διάφορες μορφές κινδύνων όπως είναι ο πιστωτικός, ο επιτοκιακός, ο λειτουργικός, ο συναλλαγματικός κίνδυνος καθώς και ο κίνδυνος χώρας και ρευστότητας. Να αναλύσει τα hedge funds και τον τρόπο λειτουργίας τους και να παρέχει μια συνολική θεώρηση για τις χρηματοοικονομικές κρίσεις και τις κρίσεις κρατικού χρέους.

Παγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και δημιουργίας χρήματος. Να εκτιμάει τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου και της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων. Να επεξηγήσει τη λειτουργία των παραγώγων καθώς και τη χρηματοοικονομική θεωρία της υπόθεσης των αποτελεσματικών κεφαλαιαγορών, τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα και να παρέχει μια συνολική θεώρηση για τις χρηματοοικονομικές κρίσεις, τις κρίσεις κρατικού χρέους και την χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά.

Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

Το μάθημά αυτό σχεδιάστηκε για να αναλύσει τον τρόπο διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων και αποθεμάτων. Να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης πιστώσεων και είσπραξης απαιτήσεων. Να παρέχει συνολική θεώρηση για τον τρόπο διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και να επεξηγήσει στους φοιτητές τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και των επιχειρηματικών σχεδίων για τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης

Εταιρική Χρηματοδότηση

Ο σχεδιασμός του μαθήματος αυτού έγινε για να αναλύσει τον τρόπο λήψης επενδυτικών αποφάσεων με τα κατάλληλα εργαλεία. Να επεξηγήσει στους φοιτητές τη χρηματοοικονομική θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Να περιγράψει τις μεθόδους υπολογισμού κινδύνου και απόδοσης καθώς και τον τρόπο προσδιορισμού του κόστους κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Να παρουσιάσει την διαδικασία που ακολουθεί μια επιχείρηση για να καθορίσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και να παρέχει μια συνολική θεώρηση για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


diaxeirish-petrelaioy

Οι Αγορές και τα Οικονομικά των Υδρογονανθράκων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να συγκρίνουν τα διάφορα είδη αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα μεταβλητά έξοδα της εξερεύνησης και ανάπτυξής τους που προκύπτουν από τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του σχηματισμού τους. Να αξιολογήσουν τη σημασία των οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον «κύκλο ζωής» της επένδυσης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Να εκτιμήσουν τη συγκριτική σημασία της φορολογίας, της χρηματοδότησης, της συμβολαιοποίησης και των ρυθμιστικών παραμέτρων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου και να συγκρίνουν τη σχετική βαρύτητα των διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και τη λειτουργία των αγορών υδρογονανθράκων σε παγκόσμια και περιφερειακή βάση. EU Ενεργειακή Στρατηγική της ΕΕ

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αξιολογηθεί συγκριτικά ο διακριτός ρόλος των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην χάραξη της ενεργειακής πολιτικής. Να αναλυθεί η δυναμική ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αλλά και μεταξύ των Βρυξελλών και των Κρατών Μελών. Να αξιολογηθούν οι δυναμικές διαμόρφωσης του ενεργειακού μίγματος της Ε.Ε. σε ιστορικό βάθος χρόνου καθώς και η σημασία της ενέργειας στην ευρωπαϊκή διαδικασία πολιτικής ενοποίησης μετά το 1950 και να αναλυθούν οι θεμελιώδεις διαστάσεις της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ στο πλαίσιο του 2020 και του 2030, ανάλυση της ισορροπίας μεταξύ της ενεργειακής ασφάλειας, του ανταγωνισμού της αγοράς και των εκτιμήσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Να κρίνει την αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια με βάση συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες. Να εξετάσει τη σημασία των παραμέτρων ενέργειας στον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ και την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Κλιματικής Αλλαγής και να αξιολογήσει τις δυνατότητες της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ να εκπληρώσει τους στόχους και τις υποχρεώσεις της ΕΕ που απορρέουν από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού.Ασφάλεια και Διαχείριση Ρίσκου στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων

Το μάθημα σχεδιάστηκε για να αναλύσει διεξοδικά την έννοια της ενεργειακής ασφάλειας και της ανάλυσης διαχείρισης κινδύνων στην παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Να εκτιμήσει τις προκλήσεις ασφάλειας των δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ξηρά και στη θάλασσα, προσδιορίζοντας τους κύριους επιχειρησιακούς κινδύνους της βιομηχανίας. Να αξιολογήσει συγκριτικά τα διάφορα μέτρα και πτυχές της πρόληψης, μετριασμού και διαχείρισης κρίσεων που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Να διαγνώσει ατέλειες στις υφιστάμενες διαδικασίες ασφάλειας που οδήγησαν σε σημαντικά ατυχήματα στον κλάδο με έμφαση στις υπεράκτιες δραστηριότητες και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εθνικών κανονισμών για την ασφάλεια και τις λειτουργίες εξερεύνησης, εκμετάλλευσης, επεξεργασίας, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης υδρογονανθράκων με έμφαση στους κανονισμούς των ΗΠΑ και της ΕΕ.Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναλύσει διεξοδικά τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν βασικές έρευνες, να χρησιμοποιήσουν μεθόδους πρόβλεψης, κριτήρια σπουδαιότητας, να εφαρμόσουν μέτρα μετριασμού και καθεστώτα παρακολούθησης. Να αξιολογήσει κριτικά τις βασικές έννοιες, προσεγγίσεις και τεχνικά στοιχεία των ΜΠΕ και των ΣΜΠΕ. Να εκτιμήσει τη σπουδαιότητα των ΜΠΕ και ΣΜΠΕ για τη βιομηχανία υδρογονανθράκων με ιδιαίτερη έμφαση στις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αξιοποιώντας ένα πλήθος περιπτωσιολογικών μελετών και συγκρίνοντας διάφορα ρυθμιστικά καθεστώτα με έμφαση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ και να προβληματίσει τους φοιτητές αναφορικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας υδρογονανθράκων.Συστήματα και Αγορές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η αναλυτική αναφορά στις βασικές τεχνολογίες εισαγωγής, αποθήκευσης και εξαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ). Συγκριτική αξιολόγηση των οικονομικών και του κόστους των διαφορετικών τεχνολογιών ΥΦΑ στην ξηρά και τη θάλασσα. Εξερεύνηση της σημασίας των διαφόρων τμημάτων της αλυσίδας αξίας ΥΦΑ. Διερεύνηση των διαφορών στις συμβάσεις πώλησης και ανάπτυξης ΥΦΑ. Αξιολόγηση της σχετικής σημασίας των παραγόντων που επηρεάζουν τον σχηματισμό τιμών ΥΦΑ και επεξήγηση της σημασίας των περιβαλλοντικών πτυχών, της ασφάλειας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων ΥΦΑ.Ενέργεια και Γεωπολιτική

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξετάσει κριτικά το περιεχόμενο, τους ορισμούς και τις διαστάσεις της διεθνούς πολιτικής ενεργειακής ασφάλειας. Να αξιολογήσει την επίδραση των πολιτικών και γεωπολιτικών παραγόντων επί των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου και ειδικότερα στην εμπορία και στην τιμολόγηση υδρογονανθράκων. Να εκτιμήσει συγκριτικά τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής από διάφορα κράτη και, ειδικότερα, από ανταγωνιστικές Μεγάλες Δυνάμεις και να αξιολογήσει τη σημασία της διασύνδεσης ανάμεσα στην ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια στις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής/εξαγωγής ενέργειας στον κόσμο.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

dioikhsh-anthrwpinoy-dynamikoy

Επιχειρηματική Δεοντολογία

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει και να αναλύσει βασικές θεωρίες επιχειρηματικής ηθικής, να εφαρμόσει αυτές τις θεωρίες σε επιλεγμένες περιπτώσεις επιχειρηματικών σεναρίων, να αναδείξει τη δυσκολία επιλογής μίας συγκεκριμένης θεωρητικής προσέγγισης για εφαρμογή, να τονίσει τη σημασία της κουλτούρας στη επιχειρηματική ηθική και να συζητήσει το σχεδιασμό «Κωδικών Δεοντολογίας» σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει στους φοιτητές τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και της χρηματαγοράς καθώς και της δημιουργίας χρήματος. Να περιγράψει με κατανοητό τρόπο τα βασικά είδη κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Να επεξηγήσει τη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και των αγορών ευρωνομισμάτων και συναλλάγματος και τον τρόπο λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών και άσκησης νομισματικής πολιτικής και να παρέχει μια συνολική θεώρηση για το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τους φοιτητές στην ανάλυση δεδομένων τόσων πρωτογενών όσο και δευτερευόντων για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με την οργανωτική συμπεριφορά και την οργανωτική ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, μέσω συμμετοχής σε ένα ομαδικό πρόγραμμα που σχετίζεται με τρέχοντα θέματα οργανωτικής συμπεριφοράς και οργανωτικής ανάπτυξης. Στην ανάλυση της σημασία της μέτρησης της αποτελεσματικότητας της οργανωτικής συμπεριφοράς και της οργανωτικής ανάπτυξης. Στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων σε θέματα που σχετίζονται με την οργανωτική συμπεριφορά, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην οργανωτική συμπεριφορά και την οργανωτική ανάπτυξη. Στην αξιολόγηση των τακτικών των καλύτερων αλλαγών στην οργανωτική συμπεριφορά και στην ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων όπως: επικοινωνία - προφορική και γραπτή και ομαδική εργασία, με γνώμονα τις διάφορες θεωρίες και ενότητες της Οργανωτικής Συμπεριφοράς.

Διαχείριση Αποδοτικότητας

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές στην επικέντρωση στη χρήση των στρατηγικών πτυχών της διοίκησης απόδοσης. Στην μελέτη μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης των ατόμων και των ομάδων καθώς και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού και στην αξιολόγηση του πώς η συνεχής ανάπτυξη των ατόμων και των ομάδων ενισχύει την συνολική απόδοση, διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό και τα στελέχη ενθαρρύνονται να συμπεριφέρονται με τρόπο που προάγει τις εργασιακές σχέσεις.

Στελέχωση Εργαζομένων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για την παροχή μιας σε βάθος ανάλυσης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες στελέχωσης και επιλογής. Για τη διερεύνηση των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης, αναθεώρησης και αξιολόγησης επιλεγμένων προγραμμάτων που να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της κυβέρνησης, καθώς και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό.

Ηγεσία & Καινοτομία

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να εξετάζει τον ρόλο της ηγεσίας στους οργανισμούς και αξιολογεί την επίδραση της κουλτούρας, των ατομικών χαρακτηριστικών, του φύλου και της διαφορετικότητας πάνω στις ηγετικές συμπεριφορές και τις προσδοκίες όσο αφορά τον αποτελεσματικό ηγέτη. Να αναλύει τον ρόλο της δύναμης και της εξουσίας στην ηγεσία και αξιολογεί σχετικές προσεγγίσεις και επιλογές. Να εμβαθύνει σε μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ηγεσία σε ομάδες, την προώθηση αλλαγών καθώς επίσης και την ανάπτυξη νέων ηγετών. Να αναλύει τις προκλήσεις σε θέματα ηγεσίας σε διάφορα οργανωσιακά περιβάλλοντα και αξιολογεί πιθανές λύσεις. Να εξετάζει τη σημασία της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στους οργανισμούς, αξιολογεί τους διάφορους υποβοηθητικούς παράγοντες και εμπόδια και προτείνει πιθανές στρατηγικές και εργαλεία για την προώθηση της καινοτομίας στους οργανισμούς και να αναλύει τη σημασία του ευρύτερου περιβάλλοντος όσο αφορά την υποβοήθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και την ανάγκη ύπαρξης συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και του κράτους.

Διαχείριση της Διαφορετικότητας στους Οργανισμούς

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και να αναπτύξουν προσαρμογές που να στηρίζουν τους Οργανισμούς στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στο εργασιακό περιβάλλον λόγω των δημογραφικών και άλλων αλλαγών. Να ευαισθητοποιηθουν σε σε θέματα διαχείρισης και σεβασμού προς την διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας και να οργανώσουν την εργασία η οποία να βασίζεται πάνω στις αρχές σεβασμού της διαφορετικότητας και την επίδραση της διαφορετικότητας σε σχέση με την δυναμική σε ομάδες εργασίας, στις αρχές και αξίες του οργανισμού, στην παρακίνηση του προσωπικού και σε άλλους τομείς της ΔΑΠ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ


epixeirhmatikothta

Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την απαραίτητη επιχειρηματική δεξιότητα και νοοτροπία που σχετίζονται με την έναρξη, τη βιώσιμη λειτουργία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη μιας νέας πρωτοβουλίας εντατικής εκκίνησης γνώσης. Μέσω μιας δομημένης προσέγγισης για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, παράλληλα με τις βέλτιστες πρακτικές εμπορικής εκμετάλλευσης, οι φοιτητές θα λάβουν τα θεμέλια για την επιτυχή σύλληψη και ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχειρησιακής ιδέας, διαμορφώνοντας το επιχειρησιακό μοντέλο και την πρόταση αξίας.Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας

Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπορούν να προσδιορίζουν των τρόπων αξιολόγησης της Βιομηχανικής Δυναμικής της Τεχνολογικής Καινοτομίας, να καθορίζουν και αξιολογούν την τεχνολογική στρατηγική. Να κατανοήσουν τη διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής για την τεχνολογική καινοτομία και να εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση για την εφαρμογή στρατηγικής τεχνολογικής καινοτομίας.Διαχείριση Μικρομεσαίων και Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Ο σκοπός σχεδιασμού του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική αντίληψη και τις αναλυτικές ικανότητες των φοιτητών σε ζητήματα διαχείρισης μικρομεσαίων/οικογενειακών επιχειρήσεων και να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δυνατότητες τους ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην χάραξη, στην υλοποίηση και στον έλεγχο της συνολικής στρατηγικής μιας μικρομεσαίας/οικογενειακής επιχείρησης. Στην συστηματική ανάλυση του εξελισσόμενου εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της. Στην λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν συνδυαστικά τις επιμέρους λειτουργίες της από τον σχεδιασμό μάρκετινγκ στις πωλήσεις, στην χρηματοοικονομική διαχείριση και την διαχείριση ανθρωπίνων και των πληροφοριακών της πόρων.Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να δοθούν οι βασικές αρχές στους φοιτητές για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρεί. Να καλυφθούν σε βάθος οι συσχετίσεις μεταξύ της στρατηγικής θεώρησης και του ηλεκτρονικού επιχειρεί (π.χ. επιχειρησιακά μοντέλα, σχέσεις με προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες, τεχνολογίες και κοινωνικές συνιστώσες). Να εξετασθούν τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικό σύστημα προσφορών, δι-επιχειρησιακές διασυνδέσεις και ο ρόλος των ενδιάμεσων φορέων). Να επικεντρωθεί στο τρόπο με τον οποίο διασυνδέονται υπηρεσίες και δημιουργούνται νέα περιβάλλονται δι-επαφής, νέες εφαρμογές κλπ. Να αναδειχθεί η δυναμική των Web 2.0 υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών διαδικασιών και πρακτικών.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές μια γενική εικόνα του Web Marketing και να συζητήσει τα διαφορετικά συστατικά του και να παρέχει πρακτική εμπειρία στο LAMP hosting (cPanel). Να αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες, πάνω σε αρχές, διαδικασίες και πρότυπα, για τον σχεδιασμό αποτελεσματικού ιστότοπου που βασίζεται στον πελάτη (Customer-centered) και παρακολούθηση της απόδοσης με ανάλυση ιστού (Google Analytics). Να εισαγάγει τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Google Webmaster ή τα Εργαλεία Webmasters Bing. Να κατανοήσουν οι φοιτητές το μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης και να αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες στην παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης της αναζήτησης.Διαχείριση Έργων

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να μελετήσει τα στοιχεία της σύγχρονης διαχείρισης έργων Πληροφοριακών Συστημάτων σε ένα οργανισμό. Να συζητήσει τον εννοιολογικό σχεδιασμό και τη φάση προχωρημένης ανάπτυξης και συνεχίζοντας με τον αναλυτικό σχεδιασμό, την παραγωγή και την ολοκλήρωση. Να εξετάσει μοντέλα, διαδικασίες, τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης έργων και χρησιμοποιούμε πρότυπα τεκμηρίωσης έργων Πληροφοριακών Συστημάτων, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα κατά το σώμα γνώσεων για τη διαχείριση έργων (PMBOK) που εξέδωσε το Project Management Institution και να δώσει έμφαση στους διάφορους ρόλους σε μια ομάδα διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

mathimata-epiloghs

Διαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους φοιτητές να προβληματιστούν σχετικά με τη διεργασία της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και να βοηθήσει στη ανάπτυξη προσωπικού οράματος για το ρόλο του συμβούλου επιχειρήσεων. Επιπλέον, αυτό το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης και των δεξιοτήτων στο χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, των ηθικών προβλημάτων, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή και την υπέρβαση της αντίστασης στην αλλαγή, καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για να ενεργήσει ο σύμβουλος ως μεσολαβητής κατά τη συμβουλευτική διεργασία.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις έννοιες, τις μεθόδους και τις εφαρμογές της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ασχολείται με την αποτελεσματική ενσωμάτωση των προμηθευτών, των εργοστασίων, των αποθηκών και των καταστημάτων, έτσι ώστε τα προϊόντα να διανέμονται τελικά στους καταναλωτές κατά τρόπο που να τους ικανοποιεί. Το μάθημα αναλύει τις προκλήσεις του σχεδιασμού σε πολλούς οργανισμούς, συζητά το ρόλο της εφοδιαστικής σε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες και προτείνει τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας εντός και μεταξύ των οργανισμών. Αυτή η κατανόηση είναι σημαντική καθώς μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στην οργανωτική αποτελεσματικότητα.

Διαχείριση Επιχειρηματικής Αλλαγής

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να υπογραμμίσει την πολυπλοκότητα της αποτελεσματικής διοίκησης επιχειρηματικών αλλαγών στο σημερινό, ραγδαία μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και να εξηγήσει γιατί αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα για τα πιο πολλά ανώτερα στελέχη και γιατί πολλά προγράμματα επιχειρηματικών αλλαγών αποτυγχάνουν να αποδώσουν τα υποσχόμενα οφέλη. Να δώσει έμφαση στη σημασία που έχει η προσαρμογή της προσέγγισης της αλλαγής στο περιβάλλον της συγκεκριμένης επιχείρησης και να παράσχει στους φοιτητές μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές για την ανάλυση του σχετικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού και τον σχεδιασμό κατάλληλων διαδικασιών αλλαγής. Να παράσχει μια σειρά από μοντέλα, μηχανισμούς και τεχνικές για την επίτευξη της ευθυγράμμισης του οργανισμού πίσω από την επιδιωκόμενη στρατηγική και την ανάληψη δράσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την υλοποίηση της αλλαγής και το οριστικό «κλείδωμα» της ούτως ώστε να μην υπάρξει επιστροφή στον προηγούμενο τρόπο εργασίας και να υπογραμμίσει τον κεντρικό ρόλο της ηγεσίας του οργανισμού στη δημιουργία υποβοηθητικών συνθηκών για αλλαγές και του κατάλληλου οργανωσιακού κλίματος το οποίο να χαρακτηρίζεται από τη δέσμευση των εργαζομένων, εμπιστοσύνη, οργανωσιακή δικαιοσύνη και τη δυνατότητα να ακούγεται η φωνή των εργαζομένων.

Διαχείριση Γνώσης

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να αναλύσει τους παράγοντες που υποβοηθούν την ραγδαία ανάπτυξη του πεδίου της διαχείρισης γνώσης στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και να αξιολογήσει την επίδραση του πεδίου αυτού στους σύγχρονους οργανισμούς και να αναλύσει το περιβάλλον ενός οργανισμού και να αξιολογήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης καθώς επίσης και τις απαιτούμενες συναφείς διαδικασίες και λύσεις. Να εξετάσει τα κύρια συστατικά ενός περιβάλλοντος διαχείρισης γνώσης συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών, συστημάτων, μηχανισμών και υποδομών και τα ενδεικτικά παραδείγματα υλοποιημένων συστημάτων διαχείρισης γνώσης καλύπτοντας όλα τα στάδια διαχείρισης γνώσης (ανακάλυψη γνώσης, καταγραφή / απόκτηση γνώσης, διαμοιρασμός γνώσης, εφαρμογή γνώσης) και επίσης να αξιολογήσει το επίπεδο εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης σε ένα οργανισμό μέσω κατάλληλων μοντέλων και τεχνικών.

Γεωργική Πολιτική

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάλυση των μέτρων, των οικονομικών μηχανισμών και της αναγκαιότητας εφαρμογής της Εθνικής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στην ερμηνεία του μηχανισμού εφαρμογής του κάθε μέτρου αγροτικής πολιτικής. Στην περιγραφή και στην ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία της αγοράς των τροφίμων, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων και μηχανισμών αγροτικής πολιτικής. Στην ερμηνεία και στην αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών πολιτικών στο τομέα της γεωργίας και των επιπτώσεων από την εφαρμογή των μέτρων της αγροτικής πολιτικής, μέσω της εφαρμογής οικονομικών θεωριών. Στην ανάλυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του αγροτικού Τομέα, μέσω οικονομικών εργαλείων και υποδειγμάτων και στην ερμηνεία θεμάτων της πολιτικής εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, μέσω της λειτουργίας Διεθνών Οργανισμών.

Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να εξηγήσει τις βασικές αρχές που διέπουν την οικονομική της γεωργικής παραγωγής και τις σχέσεις συντελεστών παραγωγής και παραγόμενου προϊόντος, να βοηθήσει στην κατανόηση των αρχών που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ προϊόντων ή κλάδων στον τομέα της γεωργίας, να βοηθήσει στην κατανόηση σχεδιασμού της γεωργικής παραγωγής υπό συνθήκες βεβαιότητας και κινδύνου, στην κατανόηση του υπολογισμού του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και στην κατανόηση των μηχανισμών χρηματοδότησης των επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων. Να αναλύσει ως βασικό μέτρο αγροτικής την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του γεωργικού κεφαλαίου.

Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρουσιάζει τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και να εξετάζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά του. Να εξετάζει τις στρατηγικές και τις λειτουργίες μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων, με ειδικές αναφορές στα θέματα ποιότητας. Να παρουσιάζεται ο σχηματισμός τιμών γεωργικών προϊόντων, οι τιμολογιακές στρατηγικές και τα συστήματα τιμολόγησης, καθώς και οι μέθοδοι ανάλυσης τιμών και η διακρατική θεώρηση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και οι βασικές λειτουργίες στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Να αναλύεται το ζήτημα διαχείρισης των μελλοντικών αγορών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, σε σχέση με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους και οι σχέσεις του γεωργικού μάρκετινγκ με το περιβάλλον και την κοινωνία και παρουσιάζονται κρίσιμα ζητήματα των σχέσεων αυτών. Να παρουσιάζονται επιλεγμένα ζητήματα συμπεριφοράς καταναλωτών γεωργικών προϊόντων, σε συνδυασμό με μεθόδους έρευνας αγοράς τροφίμων και η ανταπόκριση του μάρκετινγκ σε σχέση με επιλεγμένα ζητήματα πολιτικής καταναλωτών, εμπορίου και γεωργικών αγορών.ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλα τα μαθήματα αξιολογούνται με τελικές γραπτές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή σε αναγνωρισμένα Εξεταστικά Κέντρα στην Ελλάδα και σε διάφορα μέρη ανά το Παγκόσμιο ή διαδικτυακά με ηλεκτρονική επιτήρηση. Στη γενική αξιολόγηση του κάθε μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργασίες (assignments).


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ.Έναρξης Ακαδημαϊκών Τετραμήνων

 1. Φθινοπωρινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο)
 2. Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο)

Διάρκεια Προγράμματος:

Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 16 μήνες (μόνο η επιλογή «με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας» και η μέγιστη διάρκεια είναι 4 χρόνια.

Κόστος Σπουδών:

Το κόστος του εξ αποστάσεως ΜΒΑ προγράμματος είναι €14,448. Για τους Έλληνες φοιτητές, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ειδική έκπτωση διδάκτρων με τελικό κόστος €6,480 + €55 τέλος αίτησης.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: (κλικ εδώ)


MBA Online Programme Path

Πλεονεκτήματα E-Learning
MBA Εξ Αποστάσεως

Η σελίδα φορτώνει. Παρακαλώ περιμένετε.